Pressmeddelande

Ivecos koncernchef deltog vid FN-mötet i Geneve
FN:s ekonomiska Europa-kommission höll sitt 63:e möte i Genève mellan den 30:e Mars och 1 april. Klimatförändringar stod på dagordningen och koncernchefen för IVECO SpA, Paolo Monferino presenterade transportnäringens roll i klimatutmaningen.

Monferino betonade under mötet vikten av vägtransportnäringen. Han framhöll fordonstillverkarnas lyckade resultat i optimering av bränsleförbrukningen med hänsyn till de ytterligare skärpta kraven på avgasutsläpp. Vikten av att införa andra generationens biodrivmedel för att få ett hållbart transportsystem i framtiden var också en viktig punkt på Monferinos agenda.
Den framtida utvecklingen diskuterades också där användning av hybrid drivenhet kan spela en viktig roll. Men det är också viktigt att inte enbart titta på transporter, utan också att fokusera på utsläpp av växthusgaser, som kommer från områden utanför transportsektorn.
Monferino gjorde deltagarna uppmärksamhet på att det är svårt att ha fokus på att utveckla nya produkter med tanke på alla svåra hinder som just nu möter transportsektorn på grund av det nuvarande ekonomiska läget.
Mot bakgrund av branschens försäljning under 2009 behöver industrins överlevnad identifieras. Det rekommenderades på Geneve-mötet att industrin utnyttjar värdefulla resurser klokt. Som en följd av detta angavs att det är nödvändigt att begränsa antalet nya krav i lagstiftningen för de riktigt angelägna säkerhets- och miljökrav.

Monferino var också medvetna om vikten av att behålla personal i dessa svåra tider och att behålla den expertis som finns inom bilindustrin. Han föreslog också lättnader för biltillverkare genom harmonisering av regler.

Iveco

Iveco utvecklar, producerar och marknadsför ett brett spektrum av lätta, medium och tunga nyttofordon, entreprenadfordon, stads- och intercity-bussar samt specialfordon till bruk inom brandsläckning, off-road, militären och civilförsvaret.

Iveco har över 26.000 anställda och 27 produktionsverksamheter fördelade på 16 länder över hela världen och sätter i bruk de senaste teknologierna utvecklade på 5 forskningscenter. Utöver Europa finns verksamheten i Kina, Ryssland, Australien, Argentina, Brasilien och Sydafrika. Fler än 4.600 serviceplatser i mer än 100 länder garanterer teknisk support över hela jorden där det finns en Iveco-lastbil i arbete.