Pressmeddelande

Lastbilar med EEV-motorer reducerar partikelutsläppen med 33% i förhållande till Euro 5-motorer
EEV är förkortning för Enhanced Environmental friendly Vehicle, som är definitionen på den hittills strängaste miljönormen -ännu lägre utsläppsnivåer än Euro 5.

Till skillnad från Euro-normerna finns det inget lagkrav om, när fordonen skall uppfylla EEV-normen. Med andra ord: Investering i en EEV-bil är helt upp till den enskilda kundens miljöpolitik.För samhället såväl som för verksamheter är där flera fördelar med att köra med EEV-godkända motorer, då den miljömässiga fördelen naturligtvis väger tungt, där EEV-motorer är väsentligt renare än Euro 5-motorer. EEV-normen garanterar minst:
  • 33% mindre partikelutsläpp, som främjar en kraftig reduktion av de mycket hälsoskadliga partiklarna, som är särskilt skadliga för barn och vuxna med hjärt- och lungsjukdomar, exempelvis astma.
  • 27% mindre utsläpp av kolväten.
  • 25% mindre utsläpp av kolmonoxid.
Utöver de miljömässiga hänsynen kan nämnas andra fördelar med EEV-fordon.

Det finns flera städer i Europa, som endast tillåter nyttotrafik i de centrala delarna med EEV-bilar och efterhand kommer fler städer att haka på denna trend. Dessutom kan man från 1 januari 2009 uppnå en rabatt på 2,8 Eurocent/km med Euro 5 och EEV godkända fordon på tyska autobahn (Maut-avgift) i förhållande till Euro 3-och 4bilar. Slutligen är man som näringsidkare bättre framtidssäkrad gentemot den tyska Maut, om regeringen i Tyskland bestämmer sig för att differentiera avgifterna mellan Euro 5 och EEV-bilar, som det ursprungligen planerades.

Iveco har marknadens största modellutbud av EEV-lastbilar – och kan också leverera lastbilar med gasmotorer

Från mars/april kan Iveco erbjuda EEV-godkända motorer till alla lastbilar mellan 8 - 32 tons totalvikt:

Eurocargo med Tectormotorer: 220, 250, 280 och 300hk

Stralis & Trakker med Cursormotorer: 310, 330, 360 410, 420, 450, 480 och 500hk (Sverige från maj -09)

Dessutom har Iveco under en längre period inom varu-och lastbilssegmentet erbjudit ett brett utbud av lastbilar med CNG-motor (Compressed Natural Gas), som kör på bio-eller naturgas.

Med fler än 90 gas-tankstationer finns där stor potential i de miljöriktiga CNG-bilarna. Iveco har levererat cirka 100 Daily CNG-bilar i Sverige sedan lanseringen av den nya Daily CNG 1. januari 2007.

Iveco

Iveco utvecklar, producerar och marknadsför ett brett spektrum av lätta, mellantunga och tunga transport- och yrkesfordon, stads- och intercity-bussar samt specialfordon inom brandförsvaret, off-road-området, militären och civilförsvaret.

Iveco har 28.000 anställda och 27 produktionsområden fördelat på 16 länder över hela världen och utvecklar ständigt den senaste teknologin i fem forskningscenter. Utöver Europa har Iveco verksamhet i Kina, Ryssland, Australien och Latin-amerika. Drygt 6.000 serviceverkstäder i mer än 100 länder garanterar teknisk support överallt i hela världen där en Iveco-lastbil är verksam.