​Normativi in certifikati

​Ustanova Body Builders & Regulations Support, kot del Iveca, se ukvarja z vsem, kar zadeva razvoj normative o transportu, homologacije, certifikate vozil ter zakonske in normativne aspekte; na tak način obvešča prodajno mrežo, vse poslovne enote in vsa podjetja, ki se zanimajo za izdelek Iveco.

Ustanova sproži in z logističnega vidika sledi poteku certificiranja skladnosti vozil Iveco, ki se nanašajo na izdelek, glede na:

- emisije izpušnih plinov

- prevoz nevarnih tovorov (ADR 2005)

- zunanja hrupnost (80 db/a)

- certifikate CEE

- certifikate za prehod v evropski državah (Green Lorry)

- certifikate in izdelavo vozil Iveco

- nepravilno luknjanje šasije

- neustrezne certifikate o skladnosti

- overovitve tehničnih shem.

Ustanova, poleg tega, na zahtevo sodnih ustanov in ustanov javne varnosti, objavlja podrobne informacije o vozilih Iveco.

Posebna pozornost je namenjena aktivnostim, ki se nanašajo na:

- sestavo tematskih zakonodajnih tekstov, s posebnim poudarkom na upoštevanju novega cestnega zakonika, in širitev podatkov na prodajno mrežo;

- srečevanja s komercialisti (ažuriranje zakonodaje in informiranje o bodočih direktivah CEE) in udeležbo na tečajih, organiziranih s strani pristojnega organa ter oblikovanje novih in že obstoječih prodajalcev, ki bodo vključeni v prodajno mrežo;

- sodelovanje s podjetji za prevoz oseb, transportnimi podjetji in prodajalci (Ministrstvo za promet) iz Rima, za olajšanje procedur, potrebnih za izdajo homologacije pri območni pisarni Ministrstva za promet in centrih za preizkušanje vozil;

- aktivnosti nadzora in sodelovanja za sestavo in udejanjenje reforme novega cestnega zakonika (sestanki na Ministrstvu za promet /ANFIA – Nacionalno združenje proizvajalcev avtomobilske industrije), predvsem z namenom razširitve odloka o izvajanju,

- rešitev morebitnih tehnično-normativnih problemov, ki se nanašajo na specifična vozila.