​Commercial training

​Unetversity Commerciale italijanskega tržišča se usmerja na človeka, ki stoji za vsakim profesionalcem: s pomočjo individualnega formativnega načrta spremlja celoten kader na poti razvoja specifičnih kompetenc, ki jih zahteva določena vloga.

Vsi tečaji potekajo s pomočjo naprednih didaktičnih metodologij, ki omogočajo razvoj izjemnih sposobnosti. Tečaji so namenjeni vsem prodajalcem Mreže Iveco in upravljavcem pooblaščenih prodajalen, ki srbijo za storitve prodaje in poprodaje.
Namen Iveca je izobraževanje vseh prodajalcev italijanske mreže s pomočjo on-line monitoriranja kompetenc, da bi lahko določil osebni formativni načrt za vsakega posameznega prodajalca; strmi tudi ojačenju šibkih področjih znanja.
Certifikat se pridobi za vsako funkcijo posebej tako, da posameznik, s sledenjem formativnega načrta, doseže določen nivo kompetenc in se udeležuje dopolnilnih tečajev o Ivecovih izdelkih, konkurenci in metodologiji, povezni s prodajnimi procesi.