​Tehnična kultura za skupen razvoj

​Za hitro in natančno odkrivanje morebitnih napak in za pomoč delavnici pri nudenju rešitev, je podjetje Iveco, v skladu z razvojem izdelka, izdelalo novo diagnostično platformo.

Imenuje se E.A.SY. (Electronic Advanced System) in je sistem, ki omogoča izvajati diagnoze različnih elektronskih central na vozilu na enostaven način, z uporabo komunikacijskega modula (ECI) in posebnega osebnega računalnika. Software za platformo E.A.S.Y. vključuje enojni vmesnik, preko katerega javlja organiziran postopek popravila.
Modul ECI zagotavlja komunikacijo z vsemi centralami Iveco, sedanjimi in prihodnjimi.
Zahvaljujoč tudi sodelovanju s Telestoritvami in ostalimi podporami Iveco, s katerimi se ta sistem povezuje, je sistem E.A.SY. središče Advanced Diagnosis Iveco in predstavlja ključ do delavnic prihodnosti.

ADVANCED DIAGNOSIS:
IVECO POPELJE DELAVNICE V PRIHODNOST