​Tehnična dokumentacija

​Širjenje informacij, redno ažuriranje in visoka kakovost storitev: to so značilnosti Tehnične dokumentacije Iveco, ki je bistveno orodje za podpiranje strank in asistence.

V ta sklop spadata: celotna dokumentacija in dokumentacija na vozilu, v vseh jezikih držav, v katerih je podjetje Iveco prisotno.

Tehnična dokumentacija On-Line

Tehnične publikacije. Ko je znanje vedno na razpolago.

Vsi priročniki

Vsi priročniki
so na razpolago v papirnati in elektronski obliki. Predvsem Priročniki o popravilu so nepogrešljiva podpora pri posegih rednega in izrednega vzdrževanja vozil. Ti priročniki, ki so namenjeni specializiranemu osebju servisne mreže in operaterjem na tem področju, natančno opisujejo, kako ukrepati: ponujajo tekstualni in slikovni material o posameznih dejavnostih. Omogočajo natančne posege in zmanjšujejo obdobje neuporabe vozila ter vzpostavljajo učinkovitost in zanesljivost vozila.

Dokumentacija na vozilu

Med Tehnične publikacije spada tudi dokumentacija na vozilu.
Priročniki za uporabo in vzdrževanje so optimalna pot do natančnega opisa vozila, poznavanja pravilne uporabe in vzdrževanja, z namenom izkoristiti značilnosti vozila in povečati (s popolno varnostjo) njegovo donosnost.
Za voznika je bistvenega pomena, da ve, kje se nahajajo Servisni centri Iveco.
Dokumentacija na vozilu ponuja seznam pooblaščenih prodajalec in servisov, na katere se voznik lahko obrne.

Uporaba on line informiranja je izrednega pomena, saj omogoča pridobivanje informacij 24 ur na dan, 365 dni v letu. To prinaša veliko prednosti, predvsem za končnega kupca.