Opozorilo preko e-naslova

Izpolnite obrazec tu spodaj, če želite se prijaviti na seznam za novinarje, da se lahko vedno pravočasno seznanite z novostmi pri izdelkih.OBVESTILO V SKLADU Z ITALIJANSKO ZAKONODAJNO UREDBO 196/2003.
OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA CILJE IN METODE.
Prostovoljno priložene osebne podatke bomo uporabili, da Vam lahko zagotovimo zgoraj opisano storitev (od slej naprej "storitev"), ki ste si jih prostovoljno zaželeli, in, da lahko omogočimo Fiat Group, da izvede anketo o pridobljeni storitvi. Podatki bodo natisnjeni, avtomatizirani in telematično obdelani, obenem tudi preko normalne pošte, e-pošte, telefona (avtomatični telefonski klici, sms, mms, ipd.) ter telefaxa.
Prostovoljno priložene osebne podatke bomo uporabili, da vam lahko zagotovimo zgoraj opisane storitve (od slej naprej "storitev"), ki ste si jih prostovoljno zaželeli, in, da lahko omogočimo Fiat Group, da izvede anketo o pridobljenem servisu. Podatki bodo natisnjeni, avtomatizirani in telematično obdelani, obenem tudi preko normalne pošte, e-pošte, telefona (avtomatični telefonski klici, sms, mms, ipd.) ter telefaxa.
Prostovoljno priložene osebne podatke bomo uporabili, da vam lahko zagotovimo zgoraj opisane storitve (od slej naprej "storitev"), ki ste si jih prostovoljno zaželeli, in, da lahko omogočimo Fiat Group, da izvede anketo o pridobljenem servisu. Podatki bodo natisnjeni, avtomatizirani in telematično obdelani, obenem tudi preko normalne pošte, e-pošte, telefona (avtomatični telefonski klici, sms, mms, ipd.) ter telefaxa.
Prostovoljno priložene osebne podatke bomo uporabili, da vam lahko zagotovimo zgoraj opisane storitve (od slej naprej "storitev"), ki ste si jih prostovoljno zaželeli, in, da lahko omogočimo Fiat Group, da izvede anketo o pridobljenem servisu. Podatki bodo natisnjeni, avtomatizirani in telematično obdelani, obenem tudi preko normalne pošte, e-pošte, telefona (avtomatični telefonski klici, sms, mms, ipd.) ter telefaxa. POSLEDICE PODATKOV, KI NISO BILI POTRJENI

Vsa polja so obvezna