Recyklácia vozidiel po dobe životnosti

​Európska únia vydala smernicu 2000/53/CE aby zmiernila dopadov vozidiel na životné prostredie na konci ich životnosti, podporila zamedzovanie tvorby odpadov a ochranu pre zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia. Preto zavádza špeciálne kritériá, ktoré musí výrobca v danom termíne splniť.

Aby bolo možné predísť tvorbe odpadu, ktorý je škodlivý pre životné prostredie, výrobcovia spolupracovali s výrobcami materiálov a vybavenia na klasifikácii produktov, ktoré sa používajú pri výrobe nových vozidiel. Legislatíva predpokladá, že do roku 2015 musí byť recyklovateľných 95 % priemernej hmotnosti nákladných a osobných vozidiel (s maximálne deviatimi sedadlami) s maximálnou hmotnosťou 3,5 tony. S dostatočným predstihom pred termínom účinnosti sa môže spoločnosť Iveco pochváliť, že vie svojim zákazníkom ponúknuť produkt, ktorého percentuálna recyklovateľnosť je už veľmi blízko požadovanej hodnote.

Legislatíva, ktorá sa týka vozidiel na konci životnosti – v Taliansku bola uzákonená zákonom č. 20 z 24. júna 2003, ktorý vychádza z európskej smernice 2000/53/EC – počíta s tým, že všetci výrobcovia a dovozcovia nových vozidiel musia pre vozidlá, ktoré uviedli na trh, prevádzkovať aj spätný odber na konci ich životnosti a zaručiť spracovanie s ohľadom na životné prostredie. Aby sa tejto požiadavke dalo vyhovieť, musia tieto vozidlá obsahovať základné súčasti ako motor, prevodovka, karoséria, elektronické riadiace jednotky, katalyzátor a musia byť bez ďalšieho odpadu.

Objavte viac
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5eb6729e-1972-8089-37b2-c8ccb1db248b.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5eb6729e-1972-8089-37b2-c8ccb1db248b.