​Technické služby Iveco: Diagnostická platforma E.A.SY.

​Aby sa každý problém dal v servise rýchlo a spoľahlivo identifikovať a rýchlo odstrániť, spoločnosť Iveco vyvinula diagnostickú platformu, ktorá reaguje na vývoj produktov.

Volá se E.A.SY. (vyspelý elektronický systém) a ide o systém, ktorý umožňuje jednoduchú diagnostiku rôznych elektronických riadiacich jednotiek vo vozidle prostredníctvom komunikačného modulu (ECI) a špeciálneho osobného počítača.
Softwarom pre platformu E.A.SY. je samostatné intuitívne rozhranie, prostredníctvom ktorého je možné prechádzať príručku pre opravy organizovanú podľa príznakov.
Modul ECI garantuje komunikáciu so všetkými súčasnými i budúcimi riadiacimi jednotkami Iveco.
Vďaka interakcii s Teleservisom a celou ďalšou podporou Iveco, kam je možné tento systém ihneď pripojiť, je E.A.SY. srdcom vyspelej diagnostiky Iveco, čo je kľúčom k budúcnosti servisov.

VYSPELÁ DIAGNOSTIKA:
IVECO VEDIE SERVIS DO BUDÚCNOSTI