​Rozšírená záruka Iveco: 24-hodinová cestná asistenčná služba vrátane odtiahnutia

​Ako alternatívu k zmluvám o údržbe a opravách ponúka Iveco službu rozšírenej záruky.

Počas dlhšej doby budete mať istotu, že vaše vozidlo je opravené výnimočne profesionálne, čo je charakteristické pre sieť popredajných služieb Iveco.

A vďaka rozšírenej záruke (ktorá môže zahŕňať pohonné ústrojenstvo alebo celé vozidlo) budete môcť využiť 24-hodinovú cestnú asistenčnú službu vrátane.