ÚDRŽBA A OPRAVY


ELEMENTS je jednou z hlavných služieb v rámci popredajnej globálnej ponuky spoločnosti IVECO. 

K dispozícii je dokonalá synergia medzi Service, Parts a Network, aby sa vaše vozidlo vždy udržiavalo v dokonalom stave. 

ÚDRŽBA A OPRAVY

PROGRAM ELEMENTS KTORÝ MAXIMALIZUJE ŽIVOTNOSŤ VÁŠHO VOZIDLA


ÚDRŽBA

Údržba, mazanie, oleje a kvapaliny sa menia podľa príručky na údržbu a opravy.
HNACIE ÚSTROJENSTVO

Opravy motora, systému vstrekovania paliva, prevodovky, kardanového hriadeľa a náprav.
MIMO HNACIE ÚSTROJENSTVO

Komponenty, ktoré nie sú súčasťou hnacieho ústrojenstva, napr. elektrický systém, vstrekovanie.
OPOTREBENIE

Spojka, brzdové doštičky, brzdové kotúče, brzdové bubny, brzdové obloženie pre bubnové brzdy.

VÝHODY <span style="color: #0d4ba0">POUŽÍVANIA</span> BALÍKOV ELEMENTS

VÝHODY POUŽÍVANIA BALÍKOV ELEMENTS


  • Vysoká dostupnosť vozidiel vďaka plnému uplatňovaniu plánu údržby definovaného spoločnosťou IVECO a efektívnejšiemu procesu opravy.
  • Vysokokvalitná údržba a opravy vykonávané pomocou originálnych náhradných dielov v špecializovanej asistenčnej servisnej sieti IVECO.
  • Vyššia zostatková hodnota pre zákazníka na ochranu hodnoty svojej investície.
  • Jasné, definované náklady, rovnomerne rozdelené v priebehu času. Zjednodušené riadenie rozpočtu.
  • Menej administratívnych činností.

SERVISNÉ BALÍKY NA MIERU

ZMLUVA O PLÁNOVANEJ ÚDRŽBE ​

Môžete si vybrať najlepšie úrovne služieb pre veľkosť a potreby vašej firmy, pretože viete, že súvisiace náklady sú pevné a predvídateľné 


  ​ÚDRŽBAHNACIE
ÚSTROJENSTVO


PRÍDAVNÉ
HNACIE
ÚSTROJENSTVO

OPOTREBENIE


 
 
  
  
   
​​

ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť IVECO vám ponúka rozšírenú záručnú službu, rozšírenia záruky na prvky „HNACIEHO ÚSTROJENSTVA“ a „MIMO HNACIE ÚSTROJENSTVO“, ktoré si môžete objednať modulárne podľa vašich individuálnych požiadaviek. 

Dlhší čas budete mať istotu, že vaše vozidlo bude opravené s vynikajúcim odborným dohľadom, ktorý je charakteristickým znakom servisnej siete IVECO. A so službou rozšírenej záruky máte nárok na 24-hodinovú asistenciu na cestách.
.

  HNACIE
ÚSTROJENSTVOMIMO HNACIE
ÚSTROJENSTVO