Brzdy

ŠPECIALIZOVANÉ VETRANIE BŔZD PRE VYŠŠIU ODOLNOSŤ.


KLASICKÉ ODVETRÁVANÉ DISKY
Vzduch sa rozptyľuje cez disk prostredníctvom lineárnych stĺpikov
✓ Okolo stĺpikov sa disk naďalej najrýchlejšie zahrieva
✓ Ak sa vyskytne prasklina, bude sa postupne rozširovať naprieč celou šírkou disku

ORIGINÁLNE ODVETRÁVANÉ DISKY ZNAČKY IVECO
Vzduch sa rozptyľuje cez disk prostredníctvom stĺpikov v tvare T
✓ Značne sa uľahčí distribúcia vzduchu a povrch disku sa vystaví menšiemu teplu
✓ Ak sa vyskytne prasklina, stĺpiky zabránia v zväčšovaní jej rozmerov

NENECHAJTE NA NIKOM INOM, ABY ROZHODOVAL O VAŠEJ BEZPEČNOSTI!
Nie všetky doštičky a disky sú rovnaké. A dokonca aj v prípade, ak nie ste zodpovední za výmenu svojich komponentov, požadujte najlepšiu kvalitu. Je to v záujme vašej vlastnej bezpečnosti!

DÔVERUJTE LEN ORIGINÁLNYM NÁHRADNÝM DIELOM!
Porovnanie kvality dvoch diskov alebo doštičiek je na prvý pohľad obtiažne. Avšak diely, ktoré vyzerajú identicky nezaručujú rovnakú úroveň bezpečnosti!

TESTY VYKONANÉ PRISPÔSOBITEĽNÝMI DOŠTIČKAMI
Na prvý pohľad to vyzerá, že prispôsobiteľné doštičky sú dobrej kvality.