​Batéria


Batéria predstavuje samostatné zariadenie, ktoré vykonáva tri hlavné funkcie:
✓Dodávka energie potrebnej na naštartovanie vozidla.
✓Dodávka napájania pre dodatočné zdroje (zadné dvere, komfortná výbava...) a trvalé zdroje spotreby elektrickej energie (alarm, zabudovaný počítač...).
✓Dopĺňanie energie privádzanej z alternátora, keď je motor v prevádzke pri nižších otáčkach, vďaka čomu dodáva menej energie.

RIZIKO ALEBO BEZEČNOSŤ
PREČO SI VYBRAŤ BATÉRIE ZNAČKY IVECO

Nákladné vozidlá, ľahké komerčné vozidlá, stavebné vozidlá - nie každý má rovnaké potreby s ohľadom na energiu a odolnosť voči vibráciám.
Kto môže lepším spôsobom, ako spoločnosť Iveco, ponúkať batérie, ktoré sú obzvlášť vhodné pre jej vlastné vozidlá?
Vďaka najnovším technológiám SHD a HVR ponúkajú batérie značky Iveco vyšší výkon a zvýšenú spoľahlivosť.