​Ako funguje Blue&Me™ Fleet

Prostredníctvom systému Blue&Me™ Fleet, komunikuje centrálny počítač s vozidlom v reálnom čase: Údaje sú prenášané automaticky, zásluhou čoho je možná okamžitá analýza odjazdených kilometrov a prevádzkových nákladov.

BLUE&ME™ FLEET JE EKONOMICKÝ.
Blue&Me™ Fleet optimalizuje produktivitu vodiča a vozidla: pomáha znížiť spotrebu paliva, plánovať servis a výrazne zjednodušuje postupy analýz dát.
Nasledujúce funkcie patria k tým, ktoré sú už k dispozícii: zisťovanie hlavných prevádzkových parametrov vozidla, vyhodnotenie priemernej spotreby, diaľkové stiahnutie údajov z tachografu.

BLUE&ME™ FLEET JE EKOLOGICKÝ.
Zásluhou Blue&Me™ Fleet sa dá vyhodnocovať štýl jazdy a spotreba paliva jednotlivých vodičov – a tak presadzovať energeticky úspornejšie a ekologické jazdné návyky.
Prostredníctvom BLUE&ME™ FLEET môžu prevádzkovatelia vyčísliť ekonomickú výkonnosť a spraviť z nej základný kameň ich etiky podnikania.

Objavte viac
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3287d59e-c993-8089-37b2-c60c9fb0c1b9.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3287d59e-c993-8089-37b2-c60c9fb0c1b9.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3287d59e-c993-8089-37b2-c60c9fb0c1b9.