Prostredníctvom rozhrania Bluetooth sa Blue&Me™ pripája priamo k mobilnému zariadeniu vodiča. To znamená, že môžete čítať prichádzajúce správy SMS a zobrazovať telefónny zoznam na palubnom displeji a tiež telefonovať v režime hands-free prostredníctvom ovládania na volante.
Vďaka Blue&Me™ môžete počúvať obľúbenú hudbu priamo z MP3 prehrávača, telefónu alebo USB kľúča.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8614d59e-797e-8089-73e1-a1e7a2036a1a.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8614d59e-797e-8089-73e1-a1e7a2036a1a.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8614d59e-797e-8089-73e1-a1e7a2036a1a.