Prostredníctvom rozhrania Bluetooth sa Blue&Me™ pripája priamo k mobilnému zariadeniu vodiča. To znamená, že môžete čítať prichádzajúce správy SMS a zobrazovať telefónny zoznam na palubnom displeji a tiež telefonovať v režime hands-free prostredníctvom ovládania na volante.
Vďaka Blue&Me™ môžete počúvať obľúbenú hudbu priamo z MP3 prehrávača, telefónu alebo USB kľúča.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5f46749e-0963-8089-37b2-c54f4da26471.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5f46749e-0963-8089-37b2-c54f4da26471.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5f46749e-0963-8089-37b2-c54f4da26471.