Prostredníctvom rozhrania Bluetooth sa Blue&Me™ pripája priamo k mobilnému zariadeniu vodiča. To znamená, že môžete čítať prichádzajúce správy SMS a zobrazovať telefónny zoznam na palubnom displeji a tiež telefonovať v režime hands-free prostredníctvom ovládania na volante.
Vďaka Blue&Me™ môžete počúvať obľúbenú hudbu priamo z MP3 prehrávača, telefónu alebo USB kľúča.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: c06fb89e-79fc-8089-73e1-a91b9e945909.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: c06fb89e-79fc-8089-73e1-a91b9e945909.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: c06fb89e-79fc-8089-73e1-a91b9e945909.