​​​​SLUŽBY FUEL CONSULTANCY SERVICES

VYHODNOCOVANIE ŠTÝLU JAZDY

VYHODNOCOVANIE ŠTÝLU JAZDY umožňuje vodičom zlepšovať sa v reálnom čase. Systém je ako profesionálny inštruktor na palube, ktorý pomáha šetriť palivo bez negatívneho vplyvu na rýchlosť dopravy. Vyhodnocuje účinnosť a poskytuje tipy na úsporu paliva (napríklad zaradenie vhodného rýchlostného stupňa v danom okamihu). VYHODNOCOVANIE ŠTÝLU JAZDY je určené pre vodiča na palube, no môže byť takisto integrované s novými službami FUEL CONSULTANCY SERVICES značky IVECO. 

TCO2 SMART REPORT

Získavanie údajov na diaľku z palubného systému VYHODNOCOVANIA ŠTÝLU JAZDY umožňuje vyhodnocovať hlavné parametre výkonov vozidla a vodiča.
Správy sú raz za týždeň automaticky odosielané e-mailom správcovi vozového parku a zameriavajú sa na správanie vodičov a súvisiace trendy, spotrebu paliva na vozidlo a množstvo vyprodukovaného uhlíka za celú flotilu. Táto služba je nezávislá od ostatných služieb na správu vozového parku na webovom portáli.
NOVÝ STRALIS XP je dodávaný so službou TCO2 SMART REPORT na obdobie 4 rokov.

TCO2 ADVISING

IVECO je všestranný „poradca pri otázkach týkajúcich sa znižovania spotreby paliva“ – partner na plný úväzok, ktorý pomáha zlepšovať účinnosť a udržateľnosť dopravy.
Naše skúsenosti s najúčinnejšími technikami na úsporu paliva sú založené na dlhoročných prevádzkových údajoch získaných a spracovaných (v spolupráci s našimi zákazníkmi) v rámci rôznych výjazdov a trás.
IVECO dnes ponúka toto jedinečné know-how ako službu poskytovanú špecializovanými tímami odborníkov na palivá na každom trhu. Títo odborníci priebežne monitorujú ukazovatele KPI vozového parku, na základe ktorých vytvárajú plány zlepšovania šité na mieru. Jeden rok služby TCO2 ADVISING je zahrnutý v ponuke pre NOVÝ STRALIS XP. 

TCO2 DRIVING

Dobrí vodiči dokážu dosiahnuť úsporu paliva na úrovni, akú dosahujú najlepšie technické zariadenia: to je dôvod, prečo IVECO ponúka špeciálne programy školenia vodičov na rozvoj zručností vodičov našich zákazníkov. Snažíme sa radiť, ako znížiť spotrebu paliva, zvýšiť trvanlivosť vozidla a maximalizovať bezpečnosť cestnej premávky.
Kurzy môžu byť prispôsobené potrebám zákazníka a môžu sa konať v priestoroch zákazníka alebo značky IVECO. Témy zahŕňajú:
znalosť vozidla, jeho vlastností a funkcií a
praktickú jazdu s profesionálnym lektorom.

Skopírujte si príručku