Všetky modely Trakker je možné vybaviť pomocnými pohonmi s rôznymi stálymi prevodmi v rozvodovke a charakteristikami výkonnosti (dodávaný krútiaci moment od 300 do 1000 Nm) – inštalovateľné na rozličné miesta na vozidle v závislosti od typu nadstavby.
Montáž zahŕňa:
  • kabeláž v kabíne a na ráme,
  • ovládanie na palubnej doske pre výber PTO,
  • elektronická riadiaca jednotka
  • a „rozširujúci modul“ pre naprogramovanie až troch PTO.
K dispozícii sú tri rôzne typy PTO, ktoré sa líšia podľa režimu použitia (stojace alebo idúce vozidlo) a veľkosti dodávaného krútiaceho momentu:
PTO vychádzajúci od motora: Použiteľný v permanentnom režime, poskytuje dodávku vysokého krútiaceho momentu pri stojacom i pohybujúcom sa vozidle;
  • PTO od spojky: Ideálny najmä pre stacionárne použitie, keď je požadovaný stredný/malý krútiaci moment;
  • PTO od deliča: Ideálny primárne pre stacionárne použitie, keď je požadovaný veľký krútiaci moment;
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 232df29e-698a-8089-73e1-ac2cd996feed.