Systém prepĺňania výrazne prispieva k výkonnosti motora – zaisťuje rýchlu akceleráciu, veľkú pružnosť a vysoký výkon. Zlepšuje tiež komfort jazdy eliminovaním oneskorenia plnenia: Motor fakticky ihneď reaguje na pedál plynu.
Prostredníctvom elektronického manažmentu turbína s variabilnou geometriou prispôsobuje charakteristiky kompresora turbodúchadla otáčkam motora. Vďaka systému koaxiálneho pohybu rotora sa kompresor turbodúchadla nastavuje podľa objemu prichádzajúcich výfukových plynov, čím optimálne riadi plniaci tlak.