Iveco Turbo Brake (ITB) je prepĺňaná dekompresná motorová brzda.
Opätovné čiastočné pootvorenie výfukového ventilu na konci fázy kompresie umožňuje maximálne využitie sily odporu prostredia.
Dekompresná brzda ITB, ktorú možno modulovať zmenou geometrie turbodúchadla, nespôsobuje prehrievanie horných častí motora.