Model Trakker je vybavený EBL (elektronické obmedzenie brzdnej sily) kvôli optimalizácii brzdného výkonu podľa zaťaženia.
Impulzy odosielané snímačmi ABS poskytujú všetky potrebné informácie o reakciách jednotlivých kolies počas brzdenia.
Preto je možné vypočítať efektívne rozloženie zaťaženia medzi nápravami a vyvážiť brzdný tlak pre každú nápravu v reálnom čase podľa aktuálnych podmienok.