Pre model Trakker sú k dispozícii moderné bezpečnostné systémy, napríklad:
  • ABS,
  • EBL,
  • na prianie ASR.
Vďaka „terénnemu režimu“ je možné deaktivovať funkciu ABS, takže (až do rýchlosti max. 15 km/h) sa môžu kolesá zablokovať – zvlášť užitočné pre zdolávanie prudkých ciest so zlou adhéziou. Keď vozidlo prekročí rýchlosť 15 km/h, funkcia ABS sa opäť automaticky aktivuje.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: af5cc09e-79d5-8089-37b2-c74d24cae665.