​​​​TECHNOLÓGIE A HODNOTA

HI-MUX/NOVÉ USPORIADANIE PODVOZKA

NOVÝ STRALIS sa môže pýšiť úplne novou elektrickou a elektronickou architektúrou a vyvinuté boli aj nové elektronické jednotky s cieľom zvládať viac funkcií s optimalizovanými zdrojmi.
Nový systém HI-MUX ponúka vyššiu spoľahlivosť, lepšiu kapacitu pri správe dát a možnosť zaviesť funkcie z osobných automobilov. Sieť je dvakrát taká rýchla a dokáže spracovať veľké množstvo údajov, s ktorými pracuje prediktívny systém HI-CRUISE na báze GPS. Palubné elektronické jednotky HI-MUX komunikujú cez dva fyzické vodiče a spoločný protokol.

modulárnu architektúru rozdelenú na dve časti na zvýšenie flexibility a uľahčenie údržby a je integrovaný do nového usporiadania spolu s pneumatickými a palivovými hadicami a vedením na aditívum AdBlue®.
Hadice a káble sú vedené rovnobežne po celej dĺžke podvozka organizovaným a prehľadným spôsobom, ktorý uľahčuje údržbu a opravy, čo vedie k väčšej eliminácii prestojov.

HI-MUS and new chassis layout - New truck STRALIS XP IVECO 

NOVÝ MOSTÍK

Nový mostík zlepšuje funkčnosť i bezpečnosť.
Panely zakrývajú priechod medzi bočnými stranami a až po podporu zavesenia zadnej nápravy, bez vyčnievajúcich skrutiek či prvkov, a vytvárajú bezpečný pracovný priestor pre obsluhu. Použitie hliníka a nehrdzavejúcej ocele garantuje odolnosť proti korózii.

Catwalk - New truck STRALIS XP IVECO 

ZNÍŽENIE HMOTNOSTI NOVÉHO ZAVESENIA ZADNEJ NÁPRAVY

Nové zavesenie zadnej nápravy zlepšuje trvanlivosť a spoľahlivosť a znižuje hmotnosť.
Nové komponenty umožnili zníženie hmotnosti o 45 kg a zároveň zachovanie rovnakého výkonu. Kompaktné rozmery novej tyče stabilizátora prispeli k zvýšeniu uhla nájazdu. Nové zavesenie náprav je tiež odolnejšie voči korózii.

New rear suspension - New truck STRALIS XP IVECO 

NOVÉ FUNKCIE Z OSOBNÝCH AUTOMOBILOV

NOVÝ STRALIS zavádza nové funkcie z osobných automobilov, ktoré ešte viac zlepšujú funkčnosť a zjednodušujú obsluhu:
LED svetlomety,
• nové centrálne diaľkové zamykanie dverí s potvrdením prostredníctvom vonkajších svetiel,
• reguláciu intenzity vnútorného osvetlenia,
automatické aktivovanie výstražných svetiel pri náhlom spomalení alebo brzdení.

Kombinovaný prístrojový panel bol v rámci vývoja nových elektrických a elektronických systémov taktiež vynovený.
Rýchla ponuka na zapínanie a vypínanie často používaných funkcií sa spúšťa tlačidlom umiestneným na volante.

New car-like features - New truck STRALIS XP IVECO 

Skopírujte si príručku