​​​​MAJSTER V OBLASTI ZNIŽOVANIA NÁKLADOV A EMISIÍ

NOVÝ STRALIS XP: až 5,6 % zníženie Celkových nákladov na vlastníctvo a až o 11 % menej emisií CO2

MAJSTER V OBLASTI ZNIŽOVANIA NÁKLADOV
PRI KAŽDEJ JAZDE

Zaoberali sme sa všetkými faktormi, ktoré majú vplyv na celkové náklady na vlastníctvo a udržateľnosť – od hodnoty vozidla a spotreby paliva až po údržbu a prevádzkyschopnosť.
Pracovali sme na:
účinnosti – ktorú sa podarilo zvýšiť s riešeniami na úsporu paliva v závislosti od druhu výjazdu (SMART EGR),
prediktívnej kapacite – ktorú ponúka systém HI-CRUISE,
valivom odpore – ktorý sa podarilo znížiť s úspornými pneumatikami, a
optimalizácii spotreby energie – ktorú sa podarilo dosiahnuť s inteligentnými pomocnými zariadeniami.
V porovnaní s predchádzajúcou generáciou, NOVÝ STRALIS prináša dvojciferné zlepšenie v oblasti zníženia spotreby paliva a nové technológie, funkcie a služby boli pridané na dodatočné zníženie celkových nákladov na vlastníctvo.
NOVÝ STRALIS XP dokáže dosahovať až 11 % úsporu paliva, čo sa premieta do zníženia celkových nákladov na vlastníctvo o 5,6 %. 

MAJSTER V OBLASTI ZNIŽOVANIA EMISIÍ CO2 PRI KAŽDEJ JAZDE

NOVÝ STRALIS v sebe spája úsporu a ekológiu: víťazná receptúra za všetkými produktmi značky IVECO.
Systém na dodatočnú úpravu výfukových plynov HI-SCR, exkluzívna technológia značky IVECO, je ľahší, menší, účinnejší a má nižšie nároky na údržbu než akékoľvek iné riešenie Euro VI. To znamená, že okrem znižovania emisií, systém HI-SCR zároveň znižuje aj náklady. NOVÝ STRALIS využíva na minimalizovanie spotreby paliva technológie a ľudský faktor.
Náš systém na VYHODNOCOVANIE ŠTÝLU JAZDY je výborný zdroj informácií o správaní vodičov a jeho dôsledkoch a neoceniteľný nástroj na znižovanie spotreby paliva a výrazné znižovanie emisií CO2. Profesionáli zaviazaní k ochrane životného prostredia ocenia možnosť, ktorú ponúka náš NOVÝ STRALIS XP so systémom na VYHODNOCOVANIE ŠTÝLU JAZDY, ktorý prispieva k znižovaniu množstva škodlivín vypúsťaných do ovzdušia v rámci odvetvia dopravy.

MAJSTER V OBLASTI ZNIŽOVANIA NÁKLADOV
PRI KAŽDEJ JAZDE

Zaoberali sme sa všetkými faktormi, ktoré majú vplyv na celkové náklady na vlastníctvo a udržateľnosť – od hodnoty vozidla a spotreby paliva až po údržbu a prevádzkyschopnosť.
Pracovali sme na:
účinnosti – ktorú sa podarilo zvýšiť s riešeniami na úsporu paliva v závislosti od druhu výjazdu (SMART EGR),
prediktívnej kapacite – ktorú ponúka systém HI-CRUISE,
valivom odpore – ktorý sa podarilo znížiť s úspornými pneumatikami, a
optimalizácii spotreby energie – ktorú sa podarilo dosiahnuť s inteligentnými pomocnými zariadeniami.
V porovnaní s predchádzajúcou generáciou, NOVÝ STRALIS prináša dvojciferné zlepšenie v oblasti zníženia spotreby paliva a nové technológie, funkcie a služby boli pridané na dodatočné zníženie celkových nákladov na vlastníctvo.
NOVÝ STRALIS XP dokáže dosahovať až 11 % úsporu paliva, čo sa premieta do zníženia celkových nákladov na vlastníctvo o 5,6 %. 

MAJSTER V OBLASTI ZNIŽOVANIA EMISIÍ CO2 PRI KAŽDEJ JAZDE

NOVÝ STRALIS v sebe spája úsporu a ekológiu: víťazná receptúra za všetkými produktmi značky IVECO.
Systém na dodatočnú úpravu výfukových plynov HI-SCR, exkluzívna technológia značky IVECO, je ľahší, menší, účinnejší a má nižšie nároky na údržbu než akékoľvek iné riešenie Euro VI. To znamená, že okrem znižovania emisií, systém HI-SCR zároveň znižuje aj náklady. NOVÝ STRALIS využíva na minimalizovanie spotreby paliva technológie a ľudský faktor.
Náš systém na VYHODNOCOVANIE ŠTÝLU JAZDY je výborný zdroj informácií o správaní vodičov a jeho dôsledkoch a neoceniteľný nástroj na znižovanie spotreby paliva a výrazné znižovanie emisií CO2. Profesionáli zaviazaní k ochrane životného prostredia ocenia možnosť, ktorú ponúka náš NOVÝ STRALIS XP so systémom na VYHODNOCOVANIE ŠTÝLU JAZDY, ktorý prispieva k znižovaniu množstva škodlivín vypúsťaných do ovzdušia v rámci odvetvia dopravy.

Skopírujte si príručku