Telematická technológia poskytuje nové spôsoby zvýšenia produktivity.
Medzi vodičom, vozidlom a dispečingom je v súčasnosti možná sofistikovaná interakcia s nasledujúcimi cieľmi:
  • v reálnom čase monitorovať celý vozový park a riadiť každodenné činnosti;
  • udržiavať nepretržité informácie o práci vodiča a jeho odpočinku, aby sa predišlo pokutám a aby sa zvýšila celková dostupnosť a efektívnosť vozového parku;
  • analyzovať konanie vodiča a na základe zhromaždených údajov navrhovať špecifické školiace aktivity;
  • zvyšovať spokojnosť zákazníka poskytovaním rýchlych a presných informácií o polohe vozidla a predpokladanom čase príjazdu;
  • nepretržite monitorovať spotrebu paliva podľa vozidla a podľa vodiča;
  • predchádzať únavnej administratíve a nepotrebnému zastavovaniu vozidla pri sťahovaní, riadení a zálohovaní pamäte tachografu a zaznamenávaní údajov vodiča podľa požiadaviek právnych predpisov.
Spoločnosť Iveco v spolupráci so spoločnosťou Qualcomm odpovedá na potreby komunity kamiónovej prepravy systémom Blue&Me™ Fleet.
Systém Blue&Me™ Fleet je dostupný v 3 úrovniach (Blue&Me™ Fleet Standard, Blue&Me™ Fleet Advanced a Blue&Me™ Fleet Professional), aby poskytoval modulárne a prispôsobiteľné riešenia pre rozličné potreby malých aj veľkých vozových parkov.

Blue&Me™ Fleet je otvoreným systémom a neustále sa vylepšuje. Dokáže znížiť priemernú spotrebu paliva vozového parku o 5 % až 9 % v závislosti od typu prepravy a frekvencie výmeny vodičov.