Systém prepĺňania výrazne prispieva k výkonnosti motora – zabezepečuje rýchlu akceleráciu, veľkú pružnosť v širokom rozsahu otáčok a vysoký výkon.
Zlepšuje tiež komfort jazdy eliminovaním oneskoreného plnenia: Motor fakticky ihneď reaguje na pedál plynu.
Prostredníctvom elektronického manažmentu VGT prispôsobuje charakteristiky kompresora turbodúchadla otáčkam motora: Vďaka systému koaxiálneho pohybu rotora sa kompresor turbodúchadla nastavuje podľa objemu prichádzajúcich výfukových plynov, čím optimálne riadi plniaci tlak.