Konštrukcia turbíny s integrovanou klapkou rozvodu výfukových plynov zabezpečuje vysoký plniaci tlak aj pri nízkych otáčkach, čím optimalizuje krútiaci moment a spotrebu.
Po dosiahnutí maximálneho plniaceho tlaku (zodpovedajúceho vysokým otáčkam) je však potrebná mechanická ochrana motora a samotnej turbíny. Túto úlohu plní klapka rozvodu výfukových plynov, ktorá umožňuje udržať a obmedziť tlak v turbíne, pričom za určitých podmienok postupne prepúšťa plyny do výfukového potrubia.