Iveco Turbo Brake (ITB) je prepĺňaná dekompresná motorová brzda.
Čiastočné opätovné pootvorenie výfukového ventilu na konci fáze kompresie umožňuje plné využitie brzdné sily motora. Dekompresná brzda ITB, ktorú je možné regulovať zmenou geometrie turbodúchadla, nespôsobuje prehrievanie horných častí motora.