Ak treba pri pracovných úlohách zabezpečiť prenocovanie, model Stralis ponúka kabínu Active Time, ktorá je k dispozícii vo verzii s nízkou alebo vysokou strechou a jedným alebo dvoma lôžkami.

Stralis Comfort Active Time

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 533df19e-c953-8089-37b2-c04d1cb55993.