Ak treba pri pracovných úlohách zabezpečiť prenocovanie, model Stralis ponúka kabínu Active Time, ktorá je k dispozícii vo verzii s nízkou alebo vysokou strechou a jedným alebo dvoma lôžkami.

Stralis Comfort Active Time

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b9a6a29e-09c6-8089-37b2-cbea05e8e0d8.