Systém ESP pôsobí počas šmyku - reguluje a pribrzďuje jednotlivé kolesá rôznou intenzitou, aby stabilizoval jazdný smer vozidla alebo návesu.
Toto zariadenia je efektívne pri korigovaní pretáčavosti i nedotáčavosti, ku ktorým môže dôjsť pri nesprávnom manévrovaní v zákrutách, alebo v prípade náhlych odchýlok zo smeru jazdy, čím sa predíde šmyku vozidla.