Systém, ktorý asistuje pri rozbiehaní do kopca, je skvelá pomoc – po uvoľnení brzdového pedála sa na niekoľko sekúnd zablokuje prirodzený pohyb vozidla dolu svahom, takže vodič sa môže rozbehnúť bez nežiadaného pohybu dozadu a prešmykovania spojky. Zmenší sa tiež opotrebovanie pneumatík.