​​​​KOMPLEXNÝ BALÍK SLUŽIEB

IVECO TCO2 LIVE

IVECO TCO2 LIVE je viac než len komerčná ponuka, je to prísľub: stojíme na strane zákazníka pri jeho snahe o znižovanie celkových nákladov na vlastníctvo.
Značka IVECO vytvorila najkomplexnejší balíček na zníženie celkových nákladov na vlastníctvo, ktorý vôbec prvýkrát obsahuje kompletnú ponuku nových špecializovaných služieb:
• TCO2 SMART REPORT
• TCO2 ADVISING
• TCO2 DRIVING

IVECO ELEMENTS

ELEMENTS podporuje podnikanie. A podnikanie znamená flexibilitu. Zákazníci si môžu vybrať kombináciu služieb plánovanej údržby a predĺženej záruky, ktorá najlepšie zodpovedá druhu výjazdov a počtu najazdených kilometrov.
Ponuky môžu byť ďalej prispôsobené individuálnej potrebe s modulmi rozšíreného krytia.

ÚDRŽBA

• Údržba
• Mazanie
• Výmena olejov a pracovných kvapalín v závislosti od príručky k údržbe a opravám

HNACIE ÚSTROJENSTVO
• Motor
• Vstrekovanie paliva
• Prevodovka
• Kĺbový hriadeľ a náprava

ROZŠÍRENIE PRE HNACIE ÚSTROJENSTVO
• Diely, ktoré nie sú zahrnuté v programe pre hnacie ústrojenstvo (napr. elektrický systém)

OPOTREBOVANIE

• Spojka
• Brzdové obloženie
• Brzdové kotúče
• Brzdové bubny
• Brzdové obloženia bubnových bŕzd

SLUŽBY SPRÁVY VOZOVÉHO PARKU

Značka IVECO prevádzkuje program na SPRÁVU VOZOVÉHO PARKU, ktorý umožňuje správcovi vozového parku kontrolovať na diaľku trasu a stav každého vozidla v reálnom čase na špecializovanom portáli FleetVisorTM. Službu zabezpečuje náš partner, spoločnosť ASTRATA, a ponúka rôzne úrovne zmluvy.

BRONZOVÁ ÚROVEŇ
• Sledovanie vozidla na mape
• Prehľad spotreby paliva

STRIEBORNÁ ÚROVEŇ
• Všetky služby BRONZOVÉHO balíčka
• Správy o spotrebe paliva
• Analýza údajov vozidla a vodiča
• Pracovný čas a odpočinok vodiča

ZLATÁ ÚROVEŇ
• Všetky služby STRIEBORNÉHO balíčka
• Komunikácia s interným pracovníkom cez správy
• Správa objednávok a pracovný tok

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
• ťahovanie digitálnych údajov z tachografu na diaľku
• Časté určovanie polohy
• VYHODNOCOVANIE ŠTÝLU JAZDY – webové správy

SPRÁVA PNEUMATÍK

Správny tlak v pneumatikách a údržba pomáhajú znižovať náklady na pohonné hmoty. IVECO ponúka kompletnú službu na SPRÁVU PNEUMATÍK:
• výber pneumatík pre konkrétny druh výjazdov, ktorý obsahuje nové pneumatiky „AAA“ MICHELIN X® LINE™ Energy™ F a D2 pre diaľkovú dopravu,
• kompletnú údržbu a výmenu v určitom rozpätí,
• krytie bez obmedzenia km a
• cestné asistenčné služby pre problémy súvisiace s pneumatikami.

Všetky služby sú poskytované za mesačný poplatok, ktorý môže byť financovaný spolu s vozidlom, čím sú garantované úplne predvídateľné náklady na správu pneumatík.

Skopírujte si príručku