​Účinný: Kombinovaná motorová brzda a ECAS

CEB: Kombinovaná motorová brzda (CEB: Combined Engine Brake)

CEB – kombinovaná motorová brzda je kvalitnejšia motorová brzda, ktorá kombinuje 2 účinky: dekompresiu a brzdový moment. Prostredníctvom klapky ventilu na výfukovom potrubí vytvára dostatočný protitlak výfukového plynu 

za účelom zníženia otáčok motora a zvýšenie brzdnej sily.

Regulácia plniaceho tlaku: vyšší točivý moment, nižšia spotreba paliva, vyššia spoľahlivosť.

Dizajn turbodúchadla regulácie plniaceho tlaku umožňuje vysoké zosilnenie v nízkych otáčkach motora a tak optimalizuje točivý moment a spotrebu paliva. Po dosiahnutí najvyššej úrovne turbodúchadla tlaku (v závislosti od

vysokých otáčok motora), musia byť motor a turbodúchadlo mechanicky chránené.

Táto úloha je zaistená systémom regulácie plniaceho tlaku, ktorý obmedzuje tlak turbodúchadla a udržuje ho konštantný umožnením postupného vypúšťania plynov priamo do výfukového potrubia za určitých podmienok.

Turbodúchadlo s variabilnou geometriou: vyšší výkon, žiadne oneskorenie turbodúchadla

Objavte viac
Skopírujte si príručku

Vyhľadať koncesionára

Alt