​Transport agregátov

​Sklápacia konštrukci

Trakker môže byť vybavený akýmkoľvek typom sklápacej konštrukcie na transport ťažobných alebo banských agregátov.

Silné stránky nového Trakkera v tejto oblasti sú nasledujúce:

o rám z vysoko pevného plechu na kĺzavosti, vysoko ohybovo pevného a vysoko pevného plechu v krútení;
o mechanické alebo pneumatické pérovanie nevyžadujúce údržbu ani mazanie;
o široký rad odberov výkonu s 1 alebo 2 hriadeľmi s namontovaným držadlom čerpadla, schopných zodpovedať všetkým požiadavkám týkajúcim sa rôznych typov sklápacej konštrukcie;
o skrátený zadný previs na minimalizáciu úprav karosárov a času prevodu;
montáž konzol omega už umiestnených na ráme na montáž sklápacích pomocných rámov;
o sklápacia ochrana proti podbehnutiu zozadu;
o úprava kabíny na želanie zákazníka s kontrolným schodkom a strešným držadlom na kontrolu nákladu a plachty;

Objavte viac
Skopírujte si príručku

Vyhľadať koncesionára

Alt