​PTO – odbery sily (Power take-offs)

​Odbery sil

Všetky modely nového Trakkera sú vopred pripravené na montáž odberov sily s rôznymi prevodnými pomermi a výkonnostnými špecifikáciami (krútiaci moment od 300 do 1 000 Nm) - ktoré môžu byť inštalované v rôznych miestach vozidla v závislosti od typu prevodu.
Prípravy zahŕňajú:

o vývody elektrickej inštalácie v kabíne a ráme,

o ovládanie na palubnej doske na zapojenie PTO

o elektronická ovládacia jednotka,

o a rozširujúci modul na programovanie až troch PTO. 

​ Sú k dispozícii tri rôzne typy PTO, ktoré sa rozlišujú spôsobom použitia (so stojacim vozidlom alebo v pohybe) a úrovňou krútiaceho momentu:

o Motor PTO: použiteľný v trvalom režime, tieto odbery ponúkajú vysoký krútiaci moment pre vozidlá stojace, ako aj pre tie v pohybe;

o Prevodovka PTO: ideálna najmä na použitie pre špecializované stojace vozidlá vyžadujúce stredný/nízky krútiaci moment;

o Rozdeľovacia prevodovka PTO: ideálna najmä pre špecializované stojace vozidlá vyžadujúce vysoký krútiaci moment.

Skopírujte si príručku

Vyhľadať koncesionára

Alt