​Predĺžená záruka

Dlhodobá istota

Chcete absolútny pokoj v duši na každej ceste?

Ako alternatívu k zmluvám na údržbu a opravy ponúka Iveco predĺženú záruku.

Takže môžete mať po dlhší čas istotu, že vaše vozidlo bude opravené v rámci zachovania vysokých profesionálnych štandardov, ktoré sú pre sieť Iveco charakteristickým znakom.

S predĺženou zárukou (pokrývajúcou hnaciu súpravu alebo celé vozidlo) ešte navyše dostanete 24-hodinovú službu, vrátane odťahu nepojazdného vozidla na území celého štátu.
Skopírujte si príručku