​Nový Trakker - Pevný: rám z vysoko pevnostnej ocele

Konštrukcia navrhnutá pre extrémne podmienk

Jednou zo silných kľúčových stránok všetkých vozidiel Iveco bola vždy spoľahlivosť a robustnosť ich rámov. Tieto silné stránky sú na novom Trakkeri ešte zjavnejšie. Ten sa skladá z dvojitého zúženia, nosníkov v profile U zo špeciálnej

ocele.

Rámy sú k dispozícii v 2 hrúbkach (7,7 mm na použitie, keď je pohotovostná váha prioritou, a 10 mm pre náročnejšie misie).

Nový Trakker ponúka rôzne typy odpruženia vrátane mechanického odpruženia s parabolickými alebo poleliptickými perami.

Na zvýšenie komfortu a zabezpečenie optimálnej stability sú tu modely s pneumatickým perovaním so štyrmi mechmi a elektronicky ovládaným pneumatickým pérovaním ECAS.

Skopírujte si príručku

Vyhľadať koncesionára

Alt