​Odpratanie snehu

​Údržba cie

Údržba ciest vyžaduje schopnosť prevádzky v neprístupných oblastiach v príkrom stúpaní a na nepevnom povrchu - a Trakker má práve na to nevyhnutný výkon a pružnosť.

Silné stránky nového vozidla Trakker v tejto oblasti sú takéto:

stály pohon všetkých kolies;
hnacia náprava pre zaťaženie až do 9 ton, takže môžete pracovať s širokým radom snehových pluhov;
zadné pneumatické perovanie pre stálu rovnováhu nutnú pri práci s rozprašovačmi soli namontovanými vzadu
odbery sily motorovej alebo Multipower pre výkon krútiaceho momentu 600 až 900 Nm;
tandemové čerpadlá na pokrytie veľkého množstva požiadaviek týkajúcich sa pohybu hydraulickej konštrukcie;
dátová zbernica CAN otvoreného rozhrania na úpravu vozidla / úpravu rozhrania na želanie zákazníka.

Skopírujte si príručku

Vyhľadať koncesionára

Alt