​​​​NOVÁ PREVODOVKA HI-TRONIX A INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA VOZIDLA HI-CRUISE

Ideálny štýl jazdy: pre vodičov i vlastníkov vozového parku

NOVÁ PREVODOVKA HI-TRONIX

12-rýchlostná automatizovaná prevodovka novej generácie HI-TRONIX s elektronickou spojkou ponúka najnovšie technológie vo svojej kategórii:
• modulárnu konštrukciu s jednoduchým prístupom pri údržbe,
• účinnosť 99,7 %,
• mimoriadnu trvanlivosť,
• najlepšie odstupňovanie rýchlostných stupňov vo svojej triede (16,7) a
• najlepší pomer krútiaceho momentu a hmotnosti vo svojej triede.

V porovnaní s predchádzajúcou generáciou, HI-TRONIX zlepšuje všetky ukazovatele výkonnosti: skracuje čas radenia o 10 %, je skonštruovaná na takmer dvojnásobne vyšší počet radení a predlžuje intervaly výmeny oleja v prevodovke až na 600 tisíc km (pri prevádzkovaní na dlhé vzdialenosti).
HI-TRONIX ponúka aj ďalšie funkcie, ako je napríklad manévrovací režim (pomalý posun) na prevádzku pri nízkych rýchlostiach, ktorý pracuje na princípe prenosovej sústavy s meničom krútiaceho momentu, funkcia na rozhojdanie vozidla pri vyslobodzovaní zapadnutého vozidla na povrchoch s nízkou priľnavosťou, 4 rýchlostné stupne pre cúvanie či nová ponuka pohonov prídavných agregátov.

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA VOZIDLA HI-CRUISE

Spolu s prevodovkou HI-TRONIX, NOVÝ STRALIS prináša aj integrovaný systém riadenia vozidla HI-CRUISE so systémami na báze GPS, ako sú napríklad prediktívny tempomat a radenie rýchlostných stupňov, a ďalej zlepšuje účinnosť funkcie Eco-Roll.
Prevodovka a systém GPS sú prepojené a umožňujú používať stratégiu predvídavej jazdy, ktorá je dokonale prispôsobená topografii, a radiť rýchlostné stupne sekvenčne.
Nový systém HI-CRUISE pracuje s parametrami systému ECOSWITCH, ako je napríklad nastavená rýchlosť tempomatu či obmedzovač krútiaceho momentu: obmedzuje spotrebu paliva a zároveň umožňuje potlačiť automatické ovládanie.

HI-CRUISE v kombinácii so systémom ECOSWITCH je účinný asistent vodiča, ktorý prináša značné výhody:
• ovládanie rýchlosti a radenia na základe algoritmu „elektronického horizontu“, ktorý používa vyspelé stratégie na úsporu paliva;
predchádzanie nevhodnému použitiu vďaka obmedzovaču rýchlosti, deaktivácii podraďovania a elektronicky riadenému časovaniu zmeny rýchlostných stupňov,
• vynikajúci jazdný komfort.

Systém HI-CRUISE je vyladený pre podmienky reálnych jazd, aby uspokojil všetky strany:
• vodiči si cenia systém HI-CRUISE, pretože pracuje plynulo, zjednodušuje im prácu a umožňuje im sústrediť sa na bezpečnosť namiesto rutinných činností šoférovania,
správcovia vozových parkov si systém HI-CRUISE veľmi cenia, pretože prináša značné úspory paliva (a predlžuje spoľahlivosť) aj v rukách menej skúsených vodičov.

Skopírujte si príručku