​​​​HI-SCR: EXKLUZÍVNA TECHNOLÓGIA ZNAČKY IVECO

Súlad s predpismi Euro VI/KROKOM C

Systém na dodatočnú úpravu výfukových plynov HI-SCR v reálnom čase zaznamenáva odchýlky úrovne emisií a kvality aditíva AdBlue® v súlade s novými požiadavkami predpisov Euro VI/kroku C.

HI-SCR MAXIMALIZUJE ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI
• To najvhodnejšie riešenie pre výjazdy, ako sú dodávky, zber odpadu, zametanie ciest, prejazd terénom, letiská, rafinérie či miesta prečerpávania pohonných hmôt.

HI-SCR MAXIMALIZUJE UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE
• Kompaktná, ľahká technológia, ktorá ponúka najlepšiu kombináciu účinnosti a dlhej životnosti.
• Nie sú potrebné žiadne dodatočné komponenty na motore či väčší chladiaci systém.

HI-SCR MAXIMALIZUJE PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ
• Najdlhšie intervaly údržby na trhu.

HI-SCR ZLEPŠUJE VYUŽÍVANIE PALIVA
• Všetky výhody systému HI-SCR sú zachované (bezpečnosť, nízka hmotnosť, žiadna regenerácia pri parkovaní).
• Značné úspory paliva pri preprave na dlhé vzdialenosti.

 

Skopírujte si príručku