Blue&Me™ Fleet Professional je najkomplexnejšou a najpokročilejšou verziou.
Okrem funkcií Blue&MeTM Fleet Standard a Blue&MeTM Fleet Advanced takisto umožňuje interakciu a výmenu dát s vodičom vďaka nasledujúcim funkciám:
  • Výmena správ na prijímanie a odosielanie správ medzi vodičom a spoločnosťou.
  • Na ceste na signalizáciu približovania sa vozidla do zvolených cieľov.
  • Kamiónová navigácia na navigáciu vhodnú pre typ vozidla.
  • Priebeh práce na integráciu dát jazdy a navigačných funkcií.
  • Prístrojový panel vodiča na rozšírené zobrazenie údajov jazdy a odpočinku v súlade s platnými právnymi predpismi.
  • Trailer&Reefer na správu informácií o prívese (pripojenie/odpojenie, teplota).
Vozidlo ECOSTRALIS so systémom Blue&Me™ Fleet Professional je perfektným vzorcom na zvýšenie produktivity.