Blue&Me™ Fleet Advanced je určený na uľahčenie každodennej správy vozového parku. Okrem funkcií Blue&Me™ Fleet Standard ponúka Blue&Me™ Fleet Advanced nasledujúce funkcie:
  • Sledovanie a vystopovanie na určenie polohy vozidla v reálnom čase.
  • Správa pracovného času vodiča na monitorovanie pracovných hodín, odpočinku a pracovného zaťaženia vodiča.
  • Správa jazdy, paliva a identity vodiča na prenos dôležitých informácií o jazde, vodičovi a vozidle.
  • Integrovanie do centrálneho strediska s cieľom zahrnúť získané údaje do rôznych plánovacích a logistických programov.
Blue&Me™ Fleet Advanced umožňuje výhodnejšiu interakciu medzi prepravnými spoločnosťami a ich vozidlami a predstavuje moderný, bezpečný a účinný spôsob riadenia vozového parku.