Systém Blue&Me™ Fleet Standard je určený na plnenie požiadaviek právnych predpisov a predchádzanie pokutám a ponúka nasledujúce funkcie:
  • Bezdrôtová súprava hands-free na pripojenie k zvukovému systému vozidla, aby sa dosiahla maximálna bezpečnosť a obmedzilo rozptyľovanie počas jazdy.
  • Vzdialené sťahovanie dát tachografu umožňuje sťahovanie dát z pamäte tachografu aj zo vzdialených miest, čím sa eliminuje potreba zastavovania vozidla a automatizujú sa administratívne činnosti.
  • Assistance Non-Stop“ umožňujúca požiadať v prípade poruchy o pomoc na ceste v prevádzkovom centre Iveco. Systém odošle všetky dôležité údaje o vozidle, vďaka čomu je možné okamžité a presné určenie polohy a vyriešenie problému.