Vozidlo ECOSTRALIS je skonštruované so zreteľom na maximálnu efektivitu, minimálne celkové prevádzkové náklady a vysokú hodnotu pri odpredaji po čase.

Spoločnosť Iveco sa usiluje, aby boli tieto ciele dosahované počas celej životnosti vozidla „spoluprácou so zákazníkom“. Spoločnosť Iveco pracuje spolu s vami od chvíle predaja – ponúka vašej spoločnosti najvhodnejší finančný balík a program služieb pripravený podľa vašich potrieb. A spoločnosť Iveco pracuje spolu s vami, kedykoľvek potrebujete pomoc – poskytuje vám skúsenosti a znalosti 2300 autorizovaných servisných centier po celej Európe. To znamená, že na naše služby sa môžete spoľahnúť 24 hodín denne 12 mesiacov v roku, a môžete si byť istí, že dosiahnete okamžitú pozornosť a najkratšie možné prestoje vozidla.

Nikto nepozná vaše vozidlo ECOSTRALIS lepšie ako my – pretože my sme ho skonštruovali!