Elements ponúka vynikajúco modulárne a flexibilné servisné kontrakty s riešeniami určenými na plnenie skutočných potrieb vozidiel Iveco a na dlhodobé udržiavanie ich hodnoty.
Elements poskytuje garantovaný servis s certifikovanými skúsenosťami a profesionalitou spoločnosti Iveco, ako aj certifikované originálne náhradné diely na všetky servisné práce a opravy.

Elements vám poskytuje:
  • 100 % FLEXIBILITU a prispôsobenú pomoc;
  • 100 % TRANSPARENTNOSŤ vďaka periodickému poplatku, ktorý je pevne stanovený vopred a chráni vás pred neočakávanými výdavkami;
  • 100 % EFEKTÍVNOSŤ vďaka 100 % náhradným dielom spoločnosti Iveco;
  • 100 % SCHOPNOSTI vďaka špeciálne trénovaným mechanikom a najnovšej generácii diagnostických nástrojov;
  • 100 % BEZPEČNOSŤ s garantovanou celkovou efektívnosťou a spoľahlivosťou vášho vozidla;
  • 100 % HODNOTU, pretože dlhodobo zachováva hodnotu vozidla.