Režim ECOSwitch, ktorý je vytvorený špeciálne na zníženie spotreby paliva, predstavuje dôležitú pomôcku pre vodiča.
Režim ECOSwitch aktivuje program nazývaný iEco, ktorý automaticky prispôsobuje logiku radenia a mapovanie motora podľa nákladu. To umožňuje motoru poskytovať maximálny krútiaci moment a výkon vtedy, keď je to potrebné, avšak znižuje výkon a krútiaci moment hneď, ako už nie sú potrebné, aby sa ušetrilo palivo.