Nehody na cestách môžu byť spôsobené tromi faktormi:
  • stav vozovky, počasie alebo viditeľnosť;
  • chyba vodiča;
  • náhle poruchy, napríklad defekty.
Vozidlo ECOSTRALIS ráta so všetkými týmito nebezpečenstvami vďaka najnovším vysoko technologickým bezpečnostným riešeniam vrátane systémom predchádzania nehodám a systémom na podporu vodiča.

ECOSTRALIS je perfektný vzorec pre maximálnu bezpečnosť.