Systém Hill Holder je pomocný systém, ktorý uľahčuje pohýnanie sa v stúpaní.
Tento systém zabraňuje spätnému pohybu vozidla pri presúvaní nohy z brzdy na pedál plynu.
Systém Hill Holder zabraňuje riziku rozbiehania sa v stúpaní, zabraňuje potrebe zaťažovať spojku a takisto znižuje opotrebovanie pneumatík.