NOVÉ DAILY NATURAL POWER​​

Technológia natural power nielen filozofia: jednoznačná realita.

3,0-litrový motor pre neprekonateľnú výkonnosť.

S udržateľnou technológiou pohonu na stlačený zemný plyn (CNG) Daily Natural Power poskytuje rovnakú výkonnosť a odozvu pri rozbiehaní ako jeho vznetový ekvivalent. 3,0-litrový motor s výkonom 136 k a najlepším krútiacim momentom v tejto triede (350 Nm) si poradí s každým výjazdom vrátane tých najnáročnejších s chladením tovaru. ​​

Vynikajúca úspora paliva až 40 % v porovnaní s ekvivalentným vznetovým motorom.

Daily Natural Power si ďalej zlepšuje povesť poskytovateľa rentability a ponúka dojazd až 490 km (NEDC*).

* Nový európsky jazdný cyklus. Dojazd je závislý od objemu nádrže na CNG a druhu výjazdu.

Bez obmedzení v mestách a pri rozvoze v nočných hodinách.

Výrazné zníženie hladiny hluku – 50 % v porovnaní so vznetovým ekvivalentom. Toto vozidlo je pozoruhodne tiché a ekologické. Ide o ďalšiu výhodu v mestských oblastiach s nízkoemisnými zónami alebo pre rozvoz v nočných hodinách.

Špičkové užitočné zaťaženie až 4,7 tony a neobmedzená univerzálnosť.

Bez ohľadu na charakter výjazdov si nájdete ten správny model Daily Natural Power, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám. Vozidlo je v ponuke ako dodávkové vozidlo a podvozok s kabínou s celkovou hmotnosťou vozidla od 3,5 do 7,2 tony. Dĺžka karosérie až 6 400 mm umožňuje prevážať náklad s objemom až 40 m3 – Daily Natural Power je najvšestrannejšie vozidlo vo svojej triede.

Iveco, líder v oblasti udržateľnosti v doprave.

Zemný plyn je spoľahlivá alternatíva k nafte pre udržateľnú dopravu. Prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia v mieste prevádzkovania – výrazne znižuje množstvo látok, ktoré znečisťujú ovzdušie, zmierňuje globálne otepľovanie – znižovaním emisií CO2, a prispieva k zníženiu zaťaženia hlukom. Výskum spoločnosti IVECO bol vždy pred konkurenciou. Značka je lídrom v odvetví výroby udržateľných úžitkových vozidiel a autobusov s viac ako 16 000 vyrobenými kusmi od roku 2000, z toho 7 000 vozidiel Daily Natural Power. Tieto vozidlá môžu predstavovať základný kameň dopravného riešenia s nulovými emisiami CO2, keď sú prevádzkované na bioplyn vyrábaný z mestského a poľnohospodárskeho odpadu namiesto fosílneho zemného plynu.

Výhody zemného plynu​
• Výkon motora je rovný výkonu verzie so vznetovým motorom.
• Nosnosť je rovná nosnosti verzie so vznetovým motorom (v závislosti od právnych predpisov krajiny).
• Až o 25 % nižšie náklady na pohonné hmoty na čerpacích staniciach zemného plynu.
• Úspora nákladov na pohonné hmoty s domácou čerpacou stanicou (malý kompresor na CNG) až 40 %.
• Nižšie emisie v porovnaní s verziou so vznetovým motorom (NOx -25 %, pevné častice -97 %) s menej zložitým čistiacim systémom.
• O 50 % nižšia hlučnosť motora v porovnaní s verziou so vznetovým motorom.
• Menšie množstvo produkovaného oxidu uhličitého s biometánom (až -95 % CO2 pri hodnotení životného cyklu).
• Nie je potrebné aditívum AdBlue®​.
• Nie je potrebná údržba systému na dodatočnú úpravu výfukových plynov.