Nové Daily Hybrid: najefektívnejší v meste​

​Nové Daily Hybrid je ľahké úžitkové vozidlo s hybridným pohonom optimalizované tak, aby bolo maximálne efektívne v typických podmienkach mestskej dopravy.

  • Vďaka tomu ide o najlepšie vozidlo pre používanie v meste – od prepravy osôb po rozvážanie tovaru: Napríklad intermodálna preprava, kyvadlová doprava, zásielkové služby či mestské technické služby.
  • Nové Daily Hybrid využíva paralelný hybridný
  • systém: Vznetový motor a elektrický generátor pracujú súčasne alebo nezávisle pod dohľadom riadiaceho počítača. Usporiadanie,ktorému sa hovorí aj „ľahký hybrid“, ponúka najlepšiu rovnováhu medzi rozmermi, pohotovostnou hmotnosťou,
  • dojazdom a prevádzkovými nákladmi.Najnovšia generácia hybridnej technológie umožňuje modelu Nové Daily Hybrid ušetriť až 30 % paliva v mestskom režime a tomu zodpovedá pokles emisií CO2.Takže zákazník má voľnosť pohybu po meste i v
  • prípade dopravných obmedzení.

 

Vyhľadať koncesionára

Alt

Newsletter

alt
Buďte vždy informovaný o posledných novinkách vo svete Iveco.