​Trvalá istota

Chcete jazdiť vždy v psychickej pohode?

Ako alternatívu k zmluvám o údržbe a opravách Iveco ponúka službu rozšírenej záruky.

Dlhšie obdobie budete mať istotu, že vaše vozidlo je opravované vysoko profesionálne v servisnej sieti Iveco.

A vďaka rozšírenej záruke (ktorá sa môže vzťahovať na pohonné ústrojenstvo alebo na kompletné vozidlo) budete môcť využiť 24-hodinovú cestnú asistenčnú službu vrátane odtiahnutia v celej krajine.